Pátá stáž učitelů FEJ

Ve dnech 29. 2. – 1. 3. 2020 se v Cartigny poblíž Ženevy uskutečnilo 5. setkání učitelů Evropské federace džódó. Jako jeden z delegovaných učitelů této organizace se semináře zúčastnil i Patrik Orth ze zlínského Tenšin dódžó. Mimo dvoudenního intenzivního cvičení se účastnil také běžného pátečního keiko v SDK dódžó, které vedl sensei Pascal Krieger. Ten řídil i převážnou část víkendové stáže, jejíž motto by se dalo přeložit takto: Nežeňte se za těmi, kteří odcházejí. Nezavírejte dveře před těmi, kteří se vrací.

Po pátečním cvičení na společné večeři těch učitelů, kteří dorazli dříve, se všichni dohodli, že cvičení začne už v deset ráno a ne po obědě, jak bylo v plánu. První část se učitelé věnovali technikám Iššin rjú kusarigamadžucu (srp s řetězem a závažím, pro potřeby tréninku dřevo a provaz). Využili příležitost cvičit katy okuden waza, na které obvykle nezbývá moc času. Techniky této série ukázal Michel Ducret, který je ovládá nejlépe. Mimo kusarigamy, kterou používá šidači, a meče, který má v rukou učidači, obsahuje tato série také dvě katy proti kopí.

Odpoledne (circa od 13:00) účastníci cvičili v jednom kuse techniky džódó a kendžucu až do půl šesté. Mnoho hodin se věnovali základním technikám a katám omote waza. Poté tempo zrychlili a dostali se až k gohon no midare, což je předposlední sada velice dynamických kat. Dohromady probrali na padesát různých kat s džó a dvanáct kendžucu. Sensei Krieger ukazoval své pojetí technik a vyzýval ostatní učitele, aby sdíleli svůj pohled na ně, pokládali otázky a sdělovali své připomínky. Už tradičně na těchto stážích vysvětluje, že je třeba sjednotit výuku a zároveň zachovat jistou pestrost a otevřenost.

Nedělní dopolední cvičení začalo pod vedením Michaela Söderkvista ze Švédska. Ten oživuje tradici technik Ittacu rjú hodžódžucu (poutání, svazování provazem) a rozvíjí své kontakty v Japonsku. Ostatní učitelé zkouší pochytit alespoń část toho, co Michael studuje sám už celou dekádu. Během dvou hodin všem ukázal techniky rychlého svazování (hajanawa, 5 metod svazování) a nechal ostatní je vyzkoušet. Vlastně už pár měsíců dává všem instrukce a domácí úkoly, zatímco sleduje, jak si s nimi učitelé poradí.

Ve zbývajících třech hodinách se procvičovaly katy okuden waza džódó, Ikkaku rjú džuttedžucu (kovový obušek s hrotem) a Iššin rjú kusarigamadžucu. Pascal sensei ukázal a vysvětlil kompletní řady těchto technik a všichni je cvičili. Po celou dobu semináře s různými partnery z různých zemí Evropy. I tady dával sensei zkušenějším učitelům možnost vyjádřit se k některým odlišnostem pojetí.

Celá stáž probíhala ve velmi klidné atmosféře. Učitelé byli pokorní, sdíleli své zkušenosti a využili možnost “jen” cvičit. Na všech bylo vidět, že se rádi potkali a mohli cvičit se svým mentorem, kterým je přes čtyřicet let sensei Pascal Krieger. Všichni byli unavení a zároveň odpočatí a v neděli po stáži se vydali čelit svým každodením povinnostem.

Tenšin dódžó

teachers-gasshuku2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.