naginata

Atarašii naginata je disciplína, která se věnuje cvičení se zbraní nazývanou “naginata”. Jedná se tradiční japonskou zbraň se sečnou čepelí, kterou je možno přirovnat k evropské kůse. Tato zbraň během své dlouhé historie proděla řadu změn a úprav. V současné době se k tréninku používá tzv. šiai naginata o délce 2,1 – 2,25 m a minimální váze 650 g. Mimo šiai-naginatu používají pokročilejší cvičenci také tzv. celodřevěnou naginatu, se kterou se cvičí Zen nihon renmei kata. Tréninkové oblečení se sestává z bílého keiko-gi (kabátku), bílého obi (pásku) a černé nebo tmavě modré kalhotové suknice hakama. Další součástí tréninkového vybavení je ochranná zbroj – bógu. To je podobné tomu, které se používá v kendó. Bógu pro  naginatu je ještě rozšířeno o chrániče holení – sune ate.

Tréninkovou jednotku bychom mohli rozdělit na dvě části. První se skládá z nácviku základů (kihon) a sestav šikake-ódži. Další část tréninku je pak věnována nácviku zápasu v bógu. Cílem tréninku není samozřejmě pouze vítězství v soutěži. Cvičení by mělo směřovat k harmonickému rozvoji jak po fyzické tak i psychické stránce cvičence. Naginatě se mohou věnovat muži i ženy bez rozdílu věku. Pravidelné cvičení má blahodárný účinek na kardiovaskulární systém, a protože se cvičí jak na pravou i levou stranu napomáhá k vyvážené stavbě těla a jeho správnému držení. Kromě toho zlepšuje a rozvíjí koncentraci, duševní kondici a udržuje bystrou mysl a vitalitu. Tak jako u všech japonských bojových umění je nedílnou součástí této disciplíny také jistý druh etikety a projev zdvořilosti a respektu vůči tréninkovému  partnerovi a učiteli.

V naginatě se konají také soutěže, a to především ve dvou disciplínách: Engi kjógi a Šiai kjógi. Engi kjógi (soutěž v provádění technik) je disciplína, kdy proti sobě soupeří dva týmy nebo páry, přičemž rozhodčí hodnotí technickou úroveň páru v porovnání s druhým týmem. U šiai kjógi jde vlastně o “volný” zápas v bógu.

Pokud chcete cvičit naginatu ve Zlíně, kontaktujte Honzu Hrbáče na tel. čísle 737 907 507.